Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dziarskość

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. żwawość, zamaszystość, zwinność, sprężystość, raźność, energiczność, prędkość, wartkość, rześkość, żywość, szybkość, skoczność, bystrość, dynamiczność, rączość, dynamizm, poet chyżość, rzeźwość, ruchliwość, prężność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...