Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dyskutować

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. debatować, konsultować się, politykować, przerzucać się słowami, wymieniać poglądy, † dysputować, obradować, naradzać się, omawiać, prowadzić/toczyć dyskusję, poddawać coś pod dyskusję, kontrargumentować, spierać się, radzić, konferować, roztrząsać, polemizować, rozmawiać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...