Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dyskutantka

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. interlokutorka, kontrkandydatka, antagonistka, rywalka, konkurentka, przeciwniczka, rozmówczyni, oponentka,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...