Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dusić

Wszystkie 32 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ściskać za szyję dławić, przyduszać, cisnąć kogoś za gardło,
  2. pot przyduszać, dociskać, przygniatać, gnieść, ściskać,
  3. pot np. w sobie emocje powściągać, ukrywać;, dławić, opanowywać, gasić, poskramiać, hamować, tłumić, mitygować,
  4. pot wywierać na kogoś nacisk cisnąć, monitować, naciskać, przynaglać, naglić, † gwałtować, przyciskać, napominać, przypilać, gonić, ponaglać, popędzać, pilić, upominać, sępić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...