Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dryg

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. talent, uzdolnienie, żyłka, zacięcie, zmysł, predyspozycja, zdolność, nerw, dar, łatwość, skłonność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...