Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dostarczyć

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. doręczyć, dowieźć, dotransportować, dostawić, doprowadzić, przesłać, przywieźć, nadesłać, przysłać,
  2. np. argumentów rozrywki udzielić, zapewnić, dać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...