Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dorosnąć

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. stać się dorosłym wzrosnąć, rozwinąć się, opierzyć się, zmężnieć, wydorośleć, spoważnieć, dojrzeć,
  2. przen uczynić zadość wymaganiom nadążyć, sprostać, dotrzymać kroku,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...