Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dopadać

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. doganiać, dościgać, dopędzać, osiągać cel, doskakiwać, dobiegać,
  2. chwytać, ujmować, łapać,
  3. np. o uczuciach dojmować, obejmować, żgać, opanowywać, zdejmować, dosięgać, osaczać, dotykać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...