Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dojrzeć

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odnaleźć wzrokiem spostrzec, przyuważyć, uchwycić/ wychwycić wzrokiem, zoczyć, odnotować, poznać, zauważyć, dostrzec, ujrzeć, wypatrzyć, zaobserwować, zarejestrować, zobaczyć,
  2. wyrosnąć z lat dziecinnych wydorośleć, dorosnąć, spoważnieć, opierzyć się, rozwinąć się, zmężnieć,
  3. np. o owocach uleżeć się, zmięknąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...