Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dodatkowy

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. uzupełniający, nadprogramowy, ponadprogramowy, dodany, † suplementarny, towarzyszący, rezerwowy, nadobowiązkowy, posiłkowy, dopełniający, akcesoryjny, pomocniczy, pozaplanowy, ponadobowiązkowy, specjalny, dołączony, ekstra, wspomagający, nadplanowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...