Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dochodzić

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przychodzić, trafiać, dociągać, dojeżdżać, dostawać się, zbliżać się, docierać,
  2. np. o ścieżce prowadzić, graniczyć, sięgać, dobiegać,
  3. np. o dźwięku zapachu donosić, przebijać się, przenikać, dolatywać, dać się czuć/słyszeć/widzieć,
  4. np. prawdy dociekać, ustalać, rozszyfrowywać, wyjaśniać, rozgryzać, odgadywać, zgłębiać, rozwikływać, wyświetlać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...