Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: dobywać się

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozchodzić się, rozprzestrzeniać się, wyciekać, przedostawać się, wydzielać się, wychodzić, wydostawać się, wypływać, wyl ewać się, wylatywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...