Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: doświadczalny

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. empiryczny, laboratoryjny, próbny, analityczny, poszukiwawczy, rozpoznawczy, badawczy, eksperymentalny, eksploracyjny, eksploratorski, poznawczy, obserwacyjny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...