Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: desygnować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. mianować, powierzać godność, obierać, podn pasować, wyłaniać, nadawać tytuł, powoływać, obwoływać, wyznaczać, nominować, typować, kreować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...