Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: destabilizacja

Wszystkie 19 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nierównowaga, nietrwałość, rozstrój, anarchizacja, rozchwianie, chwiejność, huśtawka, rozprzężenie, rozchybotanie, wzloty i upadki, niestałość, fluktuacja, utrata stanu równowagi, rozprężenie, kapryśność, brak stabilizacji, płynność, zachwianie porządku, chybotliwość,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...