Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: degradować

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. środowisko niszczyć, truć, zanieczyszczać, zatruwać, skażać,
  2. przen trywializować, upraszczać, spłaszczać, ubożyć, deprecjonować, prymitywizować, zubażać, spłycać, dewaluować, zubożać, banalizować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...