Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim decydować

Poznaj jak inaczej można określić słowo decydować. Znaleziono 14 wyrazów bliskoznacznych do słowa decydować.

  1. rozstrzygać, przesądzać, podejmować decyzję, uzgadniać, rozporządzać, wyrokować, orzekać, postanawiać, † a. podn stanowić, uchwalać,
  2. zaważać, przesądzać, przeważać, przemagać,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej decydować

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...