Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: debatować

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obradować, omawiać, naradzać się, † dysputować, radzić, politykować, wymieniać poglądy, roztrząsać, konferować, dyskutować, spierać się,
  2. zastanawiać się nad czymś długo rozmyślać, medytować, filozofować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...