Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim dalekowzroczność

Poznaj jak inaczej można określić słowo dalekowzroczność. Znaleziono 9 wyrazów bliskoznacznych do słowa dalekowzroczność.

  1. dalekosiężność, zdolność przewidywania, roztropność, rozwaga, perspektywiczne myślenie, zapobiegliwość, przezorność, wyobraźnia,
  2. med nadwzroczność,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej dalekowzroczność

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...