Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: długowiekowy

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wielowiekowy, pradawny, stary, staroświecki, prehistoryczny, prastary, dawny, przedwieczny, prawiekowy, starodawny, prawieczny, odwieczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...