Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: czołgać się

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pełzać, przypełzać,
  2. przen poniżać się, podn korzyć się, † bić/uderzać czołem (pokłony) czemuś/komuś, † czapkować, płaszczyć się, łasić się, leżeć/padać plackiem przed czymś/kimś, posp wchodzić/włazić komuś bez mydła, pełzać, kłaniać się komuś nisko/ w lansadach, † uderzać czołem przed czymś/ kimś, lizać komuś buty/stopy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...