Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: częściowy

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. cząstkowy, parcjalny, ułamkowy, kadłubowy, fragmentaryczny, wycinkowy, odcinkowy, niecały, połowiczny, wyrywkowy, niecałkowity, niekompletny, urywkowy, niepełny, niezupełny, wyimkowy, szczątkowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...