Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: chylić się

Wszystkie 31 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. schylać się, kłaść się, uginać się, zginać się, zniżać się, pochylać się, garbić się, przechylać się, † a. podn kłonić się, nachylać się, skłaniać się, naginać się, giąć się, przekrzywiać się, przeginać się,
  2. dobiegać końca kończyć się, przemijać, przechodzić, przygasać, mieć się ku końcowi, gasnąć, mierzchnąć, mrzeć, zmierzchać, przebrzmiewać, zagasać, zamierać, zanikać,
  3. mieć skłonność do czegoś skłaniać się, przechylać się, ciążyć/grawitować/zmierzać ku czemuś,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...