Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: chwilowy

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. tymczasowy, przelotny, niestały, nietrwały, przemijający, krótkotrwały, efemeryczny, przejściowy, ulotny, krótki, efemerydalny, prowizoryczny, doraźny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...