Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: chaotyczny

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. bezładny, niezorganizowany, przerywany, nieuporządkowany, bezplanowy, bałaganiarski, nieskładny, niestaranny, nerwowy, niezborny, nieporządny, nieskoordynowany, gorączkowy, zabałaganiony, niespójny, zdezorganizowany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...