Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: całościowo

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. systemowo, dogłębnie, zbiorczo, ogólnie, kompleksowo, globalnie, niepowierzchownie, syntetycznie, gruntownie, łącznie, wszechstronnie, szeroko, uniwersalnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...