Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: brakować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. braknąć, nie wystarczać,
  2. odrzucać braki klasyfikować, sortować, gatunkować, przesiewać, przebierać, odsiewać, kwalifikować, rozsortowywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...