Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: borykać się

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zmagać się, szarpać się, próbować się, mocować się, szamotać się, walczyć, biedzić się, mozolić się, pasować się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...