Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bombardować

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zrzucać bomby atakować,
  2. przen obrzucać, zasypywać, zalewać, pokrywać, traktować, częstować,
  3. przen np. pytaniami nękać, prześladować, dręczyć, zadręczać, suszyć/ zawracać komuś głowę, mordować, molestować, gnębić, terroryzować, tyranizować, niepokoić, napastować, posp wypruwać komuś flaki, męczyć, nie dawać komuś spokoju, nudzić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...