Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bierny

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obojętny, zobojętniały, indyferentny, kwietystyczny, letargiczny, otępiały, niezaangażowany, zgasły, inercyjny, pasywny, bezwolny, bezczynny, apatyczny, indolentny, (ślepy i) głuchy na coś, uległy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...