Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bezwzględność

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. surowość, sadyzm, nieludzkość, bezduszność, brutalizm, dzikość, bestialstwo, brutalność, barbarzyństwo, twardość, okrutność, ostrość, rygorystyczność, srogość, zdziczenie, barbaria, zezwierzęcenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...