Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bezużyteczność

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. bezcelowość, daremność, zbyteczność, niezdatność, bezwartościowość, † niepotrzebność, nieprzydatność, zbędność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...