Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bezstronny

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obiektywny, obojętny, rzeczowy, zdystansowany, fair, nieuprzedzony, przedmiotowy, bez uprzedzeń, apolityczny, niezaangażowany, neutralny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...