Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: beznamiętny

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spokojny, zimnokrwisty, neutralny, niezaangażowany, bezstronny, obojętny, chłodny, bierny, opanowany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...