Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bezduszność

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obojętność, bezwzględność, surowość, sztywność, srogość, nieczułość, oschłość, chłód, niewrażliwość,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...