Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: banalizować

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spłycać, równać w dół, wulgaryzować, symplifikować, upraszczać, zubożać, ubożyć, pozbawiać coś głębi, zubażać, trywializować, prymitywizować, degradować, spłaszczać,
  2. lekceważyć, marginalizować, mieć coś w nosie, nie przykładać/przywiązywać wagi do czegoś, deprecjonować, nic sobie nie robić z czegoś, nie dbać o coś, bagatelizować, dbać o coś jak pies o piątą nogę, zamykać/zatykać uszy na coś,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...