Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: bałwochwalca

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rel poganin,
  2. przen wielbiciel, zwolennik, entuzjasta, chwalca, sympatyk, † hołdownik, fetyszysta, poplecznik, czciciel, fanatyk, † admirator,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...