Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: arystokracja

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. możnowładztwo, stan wyższy, wysoka szlachta rodowa, możni, warstwa najwyższa, magnateria,
  2. przen elita, parnas, kwiat, salony, establishment, beau monde, możni/wielcy tego świata, crěme de la crěme, panteon, czołówka, wyższe sfery/warstwy społeczne, notable, grupa elitarna, high life, awangarda, śmietanka, kasta, socjeta, olimp,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...