Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: artykuł

Wszystkie 27 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. publikacja, korespondencja, reportaż, tekst, felieton, esej, rozprawka, recenzja, informacja prasowa, wstępniak,
  2. produkt, towar, przetwór, wyrób, wytwór, † fabrykat,
  3. paragraf, podrozdział, rozdział, podpunkt, punkt,
  4. reguła religijna zasada, nakaz, imperatyw, kanon, dogmat, norma,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...