Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: antyczny

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. starożytny, grecko-rzymski, klasyczny,
  2. przen zabytkowy, starodawny, przedwieczny, pradawny, prawiekowy, niewspółczesny, niedzisiejszy, przedwczorajszy, muzealny, niemodny, kopalny, przedhistoryczny, prahistoryczny, przedpotopowy, prehistoryczny, staromodny, staroświecki, wczorajszy, stary, archaiczny, pradziejowy, prastary, nienowoczesny, dawny, prawieczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...