Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: akademia

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. uczelnia, wszechnica, politechnika, podn Alma Mater, konserwatorium, szkoła wyższa, uniwersytet,
  2. instytucja, towarzystwo, stowarzyszenie,
  3. impreza, wieczornica, wieczór, oficjałka, gala, † feta, święto, uroczystość, galówka, obchody,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...