Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: Alma Mater

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. uniwersytet, uczelnia, szkoła wyższa, akademia, przybytek/świątynia nauki,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...