Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim żywotny

Poznaj jak inaczej można określić słowo żywotny. Znaleziono 46 wyrazów bliskoznacznych do słowa żywotny.

  1. żywy, pełen energii/ikry/inicjatywy/ krzepy/temperamentu/ werwy/wigoru/zapału, fertyczny, przebojowy, dynamiczny, prężny, raźny, operatywny, dziarski, rześki, aktywny, witalny, obrotny, rzeźwy, energiczny, rzutki, żwawy, ruchliwy, krwisty, przedsiębiorczy,
  2. ważny, fundamentalny, kardynalny, niebłahy, węzłowy, istotny, najważniejszy, koronny, doniosły, znaczący, arcyważny, priorytetowy, newralgiczny, ważki, główny, decydujący, pierwszoplanowy, kluczowy, eksponowany, nieobojętny, zasadniczy,
  3. niecierpiący zwłoki pilny, naglący, palący, gardłowy,
  4. życiodajny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej żywotny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...