Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: żywotność

Wszystkie 40 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. żywość, dynamika, witalność, wigor, energia, żar, zapał, żarliwość, witalizm, prężność, entuzjazm, życie, energiczność, posp. szwung, ogień, pasja, animusz, werwa, fantazja, duch, dziarskość, swada, płomień, ikra, dynamiczność, dynamizm, przebojowość, temperament,
  2. np. tematu aktualność, wymowa, siła, ranga, znaczenie, wartość, rola, waga, ważkość, istotność, ważność,
  3. np. silnika resurs,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...