Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: życzenia

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powinszowania, gratulacje, uściski, wyrazy pamięci, całuski, ucałowania, serdeczności,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...