Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: życie

Wszystkie 29 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. istnienie, żywot, współistnienie, wegetacja, byt, poet. istność, koleje losu, ścieżki życia, doczesność, doczesna/ ziemska wędrówka, egzystencja, trwanie,
  2. temperament, ikra, żarliwość, swada, entuzjazm, energia, zapał, żywość, duch, pasja, żywotność, żar, werwa, wigor,
  3. pot.środki do życia utrzymanie, chleb, wyżywienie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...