Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: żar

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. upał, † war, tropiki, skwar, spiekota, ogień, parówka, gorąco,
  2. żarliwość, ogień, ferwor, żywość, energia, temperament, † frenezja, żywotność, życie, entuzjazm, zapał, pożar, zamiłowanie, płomień, duch, pasja, wigor, werwa, namiętność, ikra,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...