Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: śpiew

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. śpiewanie, sztuka wokalna, trel, wokalistyka, wokal, canto, podn. pienie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...