Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: łopatologiczny

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.żart. łatwy, nieskomplikowany, popularny, prosty, jasny, niezłożony, zrozumiały, przystępny, klarowny, nietrudny, przejrzysty, uproszczony, dostępny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...