Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: łachmaniarz

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nędzarz, pauper, łazarz, parias, ubogi, szmaciarz, golec, biedny, obdrapaniec, obszarpaniec, † hołysz, żebrak, łapserdak, dziad, posp. gołodupiec, golas, dziadyga, posp. wycieruch, obdartus, biedak, oberwaniec, łachmyta,
  2. †zbieracz szmat szmaciarz, † gałganiarz,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...